http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KTO ZBUDUJE OBWODNICĘ BRODNICY?

45

Szesnaście firm i konsorcjów jest zainteresowanych budową obwod­nicy Brodnicy w ciągu drogi krajo­wej nr 15. Wśród zainteresowa­nych są m.in.: firmy z Polski, Hisz­panii, Czech i Portugalii. Wyko­nawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację wniosków, zostaną za­proszeni do drugiego etapu prze­targu i złożenia ofert. Postępowa­nie toczy się w trybie przetargu ograniczonego. Pierwszy etap bu­dowy obwodnicy Brodnicy – budo­wa ronda, które połączyło ulicę Podgórną za pośrednictwem trasy przemysłowej z ulicą Sądową, zo­stał już zrealizowany w 2011 roku. Teraz trzeba połączyć je z drogą krajową nr 15 poza terenem mia­sta. Inwestycja zakłada budowę nowej jezdni i estakad, wybudo­wanie lub dokończenie chodników, ścieżek rowerowych, a także dróg dojazdowych do drogi krajowej nr 15.

Powiązane artykuły

Źródło: www.gddkia.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx