http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nadzór w zakresie udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki

65

         Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uznała za celowe zasygnalizowanie wątpliwości, jakie powstały w związku ze stosowaniem art. 144b Prawa zamówień publicznych, dodanego ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

       Wątpliwości te dotyczą jednoznacznego wskazania organu nadzoru w sytuacji, gdy zamówienie w trybie z wolnej ręki udziela jednostka samorządu terytorialnego oraz określenia sposobu realizacji uprawnień nadzorczych, w tym trybu i formy działania organu nadzoru, a także ochrony prawnej nadzorowanych podmiotów.

            Zgodnie z brzmieniem art. 144b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, organ sprawujący nadzór nad zamawiającym, w razie powzięcia wątpliwości co do…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx