http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Narzędzia teleinformatyczne w zamówieniach publicznych

164

Obowiązek stosowania drogi elektronicznej do komunikowania się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w konkursie wynikający z  art. 61 ust. 1 Pzp wiąże się z koniecznością zastosowania narzędzi teleinformatycznych, które tę komunikację umożliwią, zapewniając jednocześnie ochronę przekazywanych informacji co najmniej na poziomie określonym przepisami prawa.

 

Wprowadzenie

Narzędzia teleinformatyczne to nic innego, jak odpowiednie oprogramowanie komputerowe, posiadające funkcjonalności niezbędne w procesie udzielania zamówień publicznych.

Ze względu na to, że oprogramowanie to działa zwykle na zdalnych serwerach podłączonych do Internetu, a użytkownicy oprogramowania realizują wybrane funkcje korzystając z przeglądarek internetowych – oprogramowanie to określa się pojęciem „portal” lub (zapożyczonym od nadawców telewizyjnych) pojęciem „platforma”.

Minimalna funkcjonalność niezbędna dla uczestników postępowania to:

W przypadku wykonawcy – możliwość wyszukania ogłoszeń o zamówieniach i konkursach stanowiących dla wykonawcy okazję biznesową oraz (w przypadku, gdy zdecyduje się on na udział w postępowaniu) możliwość opatrzenia oferty lub wniosku o udział w postępowaniu odpowiednim podpisem lub podpisami elektronicznymi, zaszyfrowania i wysłania do zamawiającego.

W przypadku zamawiających – możliwość odszyfrowania dokumentów elektronicznych przekazanych w postaci zaszyfrowanej oraz możliwość weryfikacji podpisu kwalifikowanego, którym opatrzony jest dokument. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • MiniPortal
  • Portal e‑Zamówienia
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • Platformy komercyjne
  • Wybór platformy
  • Podpis elektroniczny
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx