http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania informacji, wymagań technicznych oraz środków komunikacji elektronicznej

85

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło istotne zmiany w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, stanowiąc między innymi, iż komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami lub uczestnikami konkursu musi odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Problematykę sporządzania i przekazywania informacji, wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

Uwagi wstępne

Definicję pojęcia „środki komunikacji elektronicznej” zawarto w art. 7 pkt 23 Pzp, przy czym ustawodawca odsyła w tym zakresie do przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W art. 2 pkt 5 tejże ustawy środki komunikacji elektronicznej opisuje się jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Zamawiający może samodzielnie podjąć decyzję co do doboru określonych środków, pamiętać musi jedynie o tym, że ich dobór nie może prowadzić do dyskryminacji wykonawców czy też ograniczenia im dostępu do postępowania. W praktyce zamawiający często korzystają z powszechnie znanych i dostępnych na rynku środków, jakim jest mini portal Urzędu Zamówień Publicznych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zakres regulacji
  • Formaty dokumentów
  • Dokumenty wystawione przez podmioty upoważnione i inne podmioty
  • Zasady przekazywania dokumentów zamawiającemu
  • Przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  • Co w przypadku kompresji danych

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx