NARZĘDZIE DO WYPEŁNIANIA JEDZ

67

Komisja Europejska zamknęła w kwietniu br. elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował za pośrednictwem swojej strony internetowej  nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem. UZP prosi, aby wszelkie ewentualne uwagi związane z funkcjonalnościami zgłaszać na adres mailowy JEDZ@uzp.gov.pl  Link do narzędzia: http://espd.uzp.gov.pl

 

źródło: www.uzp.gov.pl