http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZMIANY W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH

74

Samorządy będą miały obowiązek corocznie informować ministra finansów o działalności w zakresie audytu wewnętrznego – zakłada projekt zmian w ustawie o finansach publicznych; wprowadza też nowe kwoty progrowe. Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Ma to poprawić proces planowania działalności administracji i wzmocnić system zarządzania i kontroli w sektorze finansów publicznych oraz usprawnić system audytu wewnętrznego. W projekcie wprowadzono zobowiązanie kierownika jednostki, a w jednostkach samorządu terytorialnego odpowiednio: wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego do wyznaczania celów jednostki, w co najmniej rocznej perspektywie. Ważną kwestią jest również przypisanie wójtowi odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej. Propozycja MF wskazuje osoby, które wykonują zadnia kierownika jednostki w zakresie audytu wewnętrznego w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Resort chce również doprecyzować przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ze zmienionego przepisu wynika jednoznacznie, że obowiązek powyższy powstaje na dzień 1 stycznia danego roku. Dodatkowo tak sformułowany przepis ma umożliwić prowadzenie audytu wewnętrznego w danej jednostce tylko i wyłącznie w trakcie roku budżetowego, w którym kwoty ujęte w planie finansowym przekroczyły 45 mln zł. Ponadto MF rozszerzyło na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek informacyjny – kierownik jednostki będzie przedstawiał ministrowi finansów do końca stycznia każdego roku informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim.  Projektowana nowelizacja zostanie przekazana do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

źródło: Serwis Samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx