http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nieprawidłowa stawka podatku VAT jako błąd w obliczeniu ceny

86

W dniu 20 października 2011 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, dotyczącą wykładni art. 89 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błąd w obliczeniu ceny. Uchwała ta rozstrzyga zagadnienie prawne przedstawione w trybie art. 390 § 1 Kpc przez Sąd Okręgowy w Koninie, w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 marca 2011 roku. Sąd Najwyższy „uznał, że określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).” Analogiczne stanowisko prawne Sąd Najwyższy zajął również w uchwale z dnia 20 października 2011 roku. Stanowisko Sądu Najwyższego  jest przełomowe, bowiem doprowadzić powinno do zakończenia sporu doktrynalnego co do niewłaściwej stawki podatku VAT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przyczynić się do ujednolicenia orzecznictwa we wskazanym zakresie.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx