XVII KONFERENCJA CZĘSTOCHOWSKA

27

W dniach 8 – 9 listopada 2012 roku w Częstochowie, odbędzie się XVII konferencja organizowana przez Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego WACETOB. Konferencja tradycyjnie już będzie poświęcona kosztom, a w szczególności omówieniu i wyjaśnieniu najważniejszych problemów dotyczących cen, zamawiania i kosztorysowania robót budowlanych realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem referatów zaproszonych prelegentów będą m.in. kwestie związane z problemami występującymi przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych w ramach przygotowań do EURO 2012. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje redakcja naszego miesięcznika.