przeglądanie Kategoria

06. Czerwiec

Unijny system odwoławczy

Na unijny system zamówień publicznych składają się zarówno dyrektywy i rozporządzenia regulujące procedury udzielania zamówień,…

Emerytury po nowemu

Formuła emerytalna ma zachęcać do przedłużania aktywności zawodowej; jeśli później przejdziemy na emeryturę, to dalsza…

NASZE PIĘTNASTOLECIE

Dnia 14 czerwca w siedzibie Wydawnictwa i Redakcji odbyło się spotkanie z okazji piętnastolecia miesięcznika Zamówienia Publiczne…

XVII KONFERENCJA CZĘSTOCHOWSKA

W dniach 8 - 9 listopada 2012 roku w Częstochowie, odbędzie się XVII konferencja organizowana przez Warszawskie Centrum Postępu…

NOWELIZACJA JUŻ W SEJMIE

W dniu 4 czerwca 2012 roku projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane…

UNIJNA PERSPEKTYWA 2007-2013

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wartość wydatków beneficjentów programów unijnych, uznanych za…

NA MARGINESIE – Czerwiec 2012

To wszystko nie tak miało być. Kiedy na początku 2006 r. przedstawiałem premierowi Kazimierzowi Marcinkiewiczowi koncepcję…