http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Problem ceny rażąco niskiej – stawka roboczogodziny

555

Jednym z istotnych elementów cenotwórczych, zwłaszcza w postępowaniach na usługi i roboty budowlane, jest wynagrodzenie osób wykonujących świadczenie umowne. Gdy zamawiający, działając zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt. 12 Pzp żąda od wykonawców wykazania sposobu obliczenia ceny poprzez złożenie kosztorysu ofertowego, pojawia się kwestia wskazania stawki roboczogodziny.

Powyższy problem jawi się w sposób szczególnie wyraźny w procedurze składania wyjaśnień przez wykonawców w następstwie wezwań zamawiających podejmowanych w trybie art. 90 Pzp do wyjaśnienia ceny rażąco niskiej.

O ile ceny jednostkowe innych czynników produkcji, takich jak ceny jednostkowe nabycia materiałów czy ceny jednostkowe pracy sprzętu, wynikają przede wszystkim z warunków rynkowych i stosownych, niekiedy oryginalnych, indywidualnych rozwiązań wykonawców, o tyle kwestie związane z wynagrodzeniem pracowników znajdują swoje ograniczenia w obowiązujących przepisach prawa. Oczywiście, że i w zakresie cen jednostkowych pracy sprzętu jednym z elementów kształtujących ich wartości są koszty pracy – „koszty obsługi etatowej”, ale stanowią one tylko jeden z czynników wpływających na wartość cen jednostkowych w tym zakresie. (…)

 

Janusz Dolecki

 

Poza tym w artykule:

  • Minimalna stawka roboczogodziny
  • Sporządzenia kosztorysu ofertowego

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx