http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe podejście do problemu jakości

48

Analizując dostawy mebli biurowych większość zamawiających przyjmuje cenę jako jedyne kryterium oceny ofert uważając, iż jakość mebli zagwarantowana będzie poprzez odpowiednie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże, przy takim podejściu wybór oferty najtańszej nie oznacza wyboru oferty o lepszej jakości. Oferta droższa może, i tak jest zazwyczaj, przedstawiać produkt o wyższej jakości. W postępowaniu, gdzie zamawiający ocenia oferty tylko w oparciu o kryterium ceny, nie ma możliwości „premiowania” jakości. Stąd, chcąc stworzyć możliwość przyznawania punktów z tytułu jakości, musi ustalić oprócz ceny jeszcze inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, np. właśnie kryterium jakości, o którym ustawodawca pisze w art. 91 ust. 2. Dlaczego nie są ustalane kryteria inne niż cena? Może z przyzwyczajenia do tego kryterium, może z wygody, może z obawy przed odwołaniami, a może z obawy przed kontrolującymi. Jednakże, jeśli zamawiający chce kupić lepszy jakościowo produkt, musi zmienić swoje podejście do zamówień publicznych na nowe, premiujące jakość.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx