http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych

535

Pomimo tego, że środki budżetowe wydatkowane są w oparciu o sformalizowane zasady, co jakiś czas dochodzą nas informacje o kolejnych nadużyciach, popełnianych w związku z postępowaniami o zamówienia publiczne. Prawo zamówień publicznych jest aktem obszernym, jednak żaden z jej  artykułów nie odnosi się wprost do przepisów prawa karnego. Tymczasem z  naruszeniem przepisów Pzp wiąże się, poza odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, również odpowiedzialność karna. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć znamiona szeregu przestępstw, których wypełnienie wiązać się będzie z odpowiedzialnością karną zarówno osób stojących po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Będą to m. in. łapownictwo bierne i czynne  tj. art. 228 i 229 Kk , powoływanie się na wpływy  tj. art. 230 i art. 230 a Kk, przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych tj. art. 231 Kk, podrabianie dokumentów, poświadczanie nieprawdy, jak i ukrywanie i niszczenie dokumentów tj. art. 270, art. 271, art. 276 Kk, nadużycie zaufania tj. art. 296 Kk, oszustwo kapitałowe i zmowy przetargowe tj. art. 297 i art. 305 Kk. Na tym tle na uważniejszą analizę zasługują dwa ostatnie, bowiem w swych znamionach wprost odnoszą się do zamówień publicznych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx