http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWE REKOMENDACJE PREZESA UZP

43

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił „Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”. Dokument ten powstał w ramach prac grupy roboczej złożonej z reprezentantów branżowych zrzeszeń informatycznych oraz przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych. W skład grupy roboczej (obok pracowników UZP) weszli przedstawiciele: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych oraz Izby Gospodarki Elektronicznej. Założeniem, którym kierowano się przy pracy nad Rekomendacjami było stworzenie dokumentu stricte technicznego, zawierającego praktyczne wskazówki dotyczące formułowania zapisów w dokumentacji zamówienia na dostawę zestawów komputerowych. Dokument koncentruje się na kwestiach technicznych, pokazuje konkretne rozwiązania, ale pozostawia zamawiającym swobodę w ich wyborze. „Rekomendacje” zostały zaakceptowane przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i są dostępne na stronie internetowej UZP.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx