http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe spojrzenie na polski system zamówień publicznych

75

Od wielu lat występują liczne problemy interpretacyjne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Ustawodawca przez wiele lat obowiązywania przepisów regulujących przepływ pieniędzy z sektora publicznego do prywatnego nie podjął próby zmiany modelu funkcjonowania tego system na płaszczyźnie zamawiający-wykonawca. Również kolejna duża zmiana wchodząca w życie 1 stycznia 2021r. utrzymuje status quo w tym zakresie.

 

Uwagi wprowadzające

Przedstawiam poniżej alternatywny model wydatkowania środków publicznych, który w znacznym stopniu uszczelniłby system zamówień publicznych, zunifikowałby znaczenie rozproszonych zamawiających, przez co dałby im możliwość skuteczniejszego realizowania ustawowych założeń.

Zaproponowane zmiany mają realny charakter postulatów de lege ferenda, a sam artykuł ma charakter teoretyczny, jednakże bazuje na konkretnych i realnych danych dających możliwość wyciągnięcia wniosków pod prace nad wskazanym zagadnieniem.

Problemy przedstawione zostały w sposób wybiórczy z uwagi na ich obszerny charakter oraz wielopłaszczyznowość. Głównymi argumentami przemawiającym za tego typu rozwiązaniami są przede wszystkim zwiększenie jakości w udzielaniu zamówień publicznych i uzyskanie przy tym dużych oszczędności dla sektora publicznego. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Ogólny opis modelu funkcjonowania polskiego systemu zamówień publicznych
  • Postulaty de lege ferenda
  • Nowy model funkcjonowania systemu
  • Uwagi końcowe

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx