NOWELIZACJA JUŻ W SEJMIE

34

W dniu 4 czerwca 2012 roku projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2012 roku, został skierowany do Sejmu. W projekcie nowelizacji Pzp uwzględniono przede wszystkim przepisy dyrektywy obronnej 2009/81/WE, dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie m.in. szybkości przeprowadzenia postępowania, większej swobody zamawiających oraz ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich. Nowe przepisy zapewnią nie tylko prawidłową implementację dyrektywy obronnej i wypełnienie zobowiązania wynikającego z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU), będą także chroniły polski przemysł obronny i wzmacniały jego rozwój oraz zapewniały prawidłową ochronę bezpieczeństwa państwa. Projektowane przepisy zapewnią możliwie szeroki udział polskich przedsiębiorstw w uzyskaniu, realizacji lub podwykonawstwie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w Polsce.

Powiązane artykuły

Źródło: www.uzp.gov.pl