NOWELIZACJA KPC

24

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego, która obok elektronizacji licytacji nieruchomości ogranicza jawność postępowań cywilnych. Zmiany te były oczekiwane. Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji jest wygodniejsza z punktu widzenia potencjalnych nabywców, którzy mogą brać udział w przetargu bez wychodzenia z domu, ale też powinna się przełożyć na zwiększenie kwot uzyskiwanych z tego tytułu przez zwiększenie kręgu potencjalnych nabywców. To z kolei będzie korzystne i dla wierzycieli, i dla dłużników, którzy w większym stopniu zredukują swoje zadłużenie. Przeniesienie przetargów z sal sądowych do rzeczywistości wirtualnej ma też wyeliminować patologie związane z zastraszaniem chętnych do wzięcia udziału w licytacji i zmowami uczestników. Obok zmian w Kodeksie ustawa zmienia też ustawę covidową w zakresie tymczasowych zmian w Kpc. Przewiduje szczególne rozwiązania na czas epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz po odwołaniu ostatniego z tych stanów. Przede wszystkim pisma procesowe w postępowaniach cywilnych kierowanych do profesjonalnych pełnomocników będą doręczane elektroniczne przez portale informacyjne sądów. Zasady doręczeń będą analogiczne jak przy doręczeniach tradycyjnych.

źródło:

serwisy.gazetaprawna.pl