Nowy prezes KIO

59

Decyzją Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 22 grudnia 2010 roku na trzyletnią kadencję prezesa Krajowej Izby Odwoławczej została powołana Klaudia Szczytowska-Maziarz. Pani prezes jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowych studiów w zakresie zamówień publicznych, handlu zagranicznego oraz oficerskich pożarniczych. Z zamówieniami publicznymi związana jest nieprzerwanie od początku istnienia systemu zamówień publicznych w Polsce. Od 1997 roku była trenerem, a od 2004 roku – arbitrem zamówień publicznych. Członkiem Krajowej Izby Odwoławczej została w 2007 roku, wyłoniona w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Współtworzyła zespoły zamówień publicznych i prowadziła kontrole przeprowadzonych postępowań. Klaudia Szczytowska-Maziarz kierowała również pracą zespołów zamówień publicznych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Prowadziła także postępowania m.in. w ramach V Programu Indykatywnego Europejskiego Funduszu Partnerskiego Phare oraz w ramach wyposażenia Inwestycji Centralnej PSP.