http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wątpliwości interpretacyjne dotyczące aukcji elektronicznej

19

Aukcja elektroniczna stanowi jeden ze sposobów dokonywania oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie jest odrębnym trybem udzielania zamówień. Powszechnie przyjmuje się, iż jest to jedno z narzędzi elektronicznych wspierających zakupy, służące zwiększeniu konkurencji pomiędzy wykonawcami, a przy tym umożliwiające uzyskanie przez zamawiającego korzystniejszych warunków zamówienia w porównaniu do postępowań prowadzonych w sposób tradycyjny.

Według danych Urzędu Zamówień Publicznych na platformie aukcyjnej, udostępnianej bezpłatnie zamawiającym przez UZP, w ubiegłym roku przeprowadzono 111 aukcji, które zostały zorganizowane przez 18 zamawiających, zaś w roku 2020 – 112 aukcji. Według wyliczeń Urzędu, przeprowadzone aukcje pozwoliły zamawiającym na uzyskanie łącznej oszczędności w kwocie ponad 57,5 mln zł w stosunku do złożonych ofert wstępnych.

 

ASPEKTY PROCEDURALNE

Wybór oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 227 ust. 1, może zostać poprzedzony aukcją elektroniczną w przypadku postępowań prowadzonych w trybie:

  • przetargu nieograniczonego,
  • przetargu ograniczonego lub
  • negocjacji z ogłoszeniem

 

Poza tym w artykule:

  • PROBLEMY PRAKTYCZNE – ORZECZNICTWO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
  • KONKLUZJE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx