http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Obowiązki sprawozdawcze zamawiającego

207

Nowe Prawo zamówień publicznych w poszerzonym zakresie formułuje obowiązki sprawozdawcze zamawiającego względem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co wymaga uwzględnienia terminów i elektronicznego sposobu przekazywania informacji w organizacji pracy jednostek zamawiających.

Obowiązki zamawiającego dotyczące sprawozdawczości regulują następujące przepisy:

  • 81 – dot. informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach,
  • 82 – dot. sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
  • 448 – dot. przekazania ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Informacja o ofertach i wnioskach

Zgodnie z art. 81 zamawiający musi przekazać informację o złożonych w postępowaniu wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania. Szczegółowo regulacje dotyczące tego obowiązku zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym, do którego odsyła delegacja ustawowa w ust. 2 tego artykułu.

 

Zamawiający są zobowiązani, z uwzględnieniem podziału na części, wskazać:

  • dane dotyczące zamawiającego, ewentualnie ze wskazaniem wszystkich zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie lub wskazaniem podmiotu, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania, adres strony internetowej prowadzonego postępowania czyli adres systemu wykorzystywanego do komunikacji elektronicznej,
  • podstawowe dane dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/postępowania o zawarcie umowy ramowej; w tym identyfikator postępowania czyli unikalny numer nadawany automatycznie podczas rejestracji postępowania na platformie eZamówienia (dalej: „Platforma”). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Sposób i termin przekazania informacji
  • Ogłoszenie o wykonaniu umowy
  • Sprawozdania roczne
  • Uwagi końcowe

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx