OBYWATELSKI KONGRES SAMORZĄDOWY

31

W dniu 6 czerwca na Uczelni Łazarskiego odbył się Obywatelski Kongres Samorządowy, którego inicjatorem był sędzia Jerzy Stępień. Podczas sesji plenarnej prof. Jerzy Regulski, jeden z twórców reformy samorządowej 1990 roku, mówił o założeniach, jakie przyświecały jej autorom. Panele dotyczyły szczegółowych kwestii: ustroju, finansów, gospodarki, zagospodarowania przestrzennego, rozwoju, kultury, organizacji pozarządowych, spółdzielczości i kultury fizycznej w kontekście JST. Podczas obrad zaprezentowane zostały dwa z czterech opracowań (powstał jeszcze raport MAiC i NIK) dotyczących samorządów: diagnostyczny „Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” zespołu prof. J. Hausnera, który mapuje 10 dysfunkcji działania JST i zachęca do dyskusji, omawiany przez Igora Zachariasza oraz raport „Samorząd 3.0” think tanku Forum Od-nowa, przedstawiający 25 rekomendacji systemowych i prezentujący wizję samodzielnych, elastycznych, transparentnych, odpowiedzialnych i efektywnych wspólnot.

Powiązane artykuły

źródło: www.infoonas.pl