PILOTAŻ SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI

45

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż Komisja Europejska uruchomiła program pilotażowy modułu „Zamówienia publiczne” w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Internal Market Information System – tzw. system IMI).System IMIto bezpieczne narzędzie działające online, które umożliwia organom administracji w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie i Norwegii wymianę informacji, przewidzianą w unijnych przepisach dotyczących jednolitego rynku. System docelowo będzie dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej i od roku 2008 jestbezpłatnie udostępniany wszystkim państwom członkowskim przez Komisję Europejską, która nim administruje. W chwili obecnej, system IMI obejmuje następujące moduły:Kwalifikacje zawodowe, Usługi, Delegowanie pracowników, Transport gotówki euro, SOLVIT(nieformalny system rozwiązywania sporów w Europie),Prawa pacjentów, Handel elektroniczny oraz Licencje maszynistów kolejowych.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl