Ochrona osób i mienia w Unii Europejskiej

38

Dla upowszechnienia i ujednolicenia dobrych praktyk przy zamawianiu usług ochrony, Confederation of European Security Services jako reprezentacja pracodawców oraz Euro-FIET jako reprezentacja związków zawodowych opracowały i upowszechniły publikację, mającą charakter poradnika, rekomendującego metody i sposoby postępowania podmiotów, zamawiających te usługi. Jest to materiał ogromnie ciekawy, po pierwsze dlatego, że bardzo przystępnie i przekonująco pokazuje, jak zamawiający postępować powinni, po drugie dlatego, że problemy, do jakich się odnosi są dokładnie takie same, jak u nas.