Ubezpieczenie mienia od kradzieży

37

Ogólne warunki ubezpieczenia zawierają też przedmiotowe zastrzeżenia, jakie mienie nie może podlegać ubezpieczeniu. Standardowo wyłączone są zwierzęta i rośliny, akta i dokumenty, pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi rejestracji. Często nie uzyskamy ochrony dla programów komputerowych i nośników danych, antyków i dzieł sztuki. Rzadko spotykane, ale tym bardziej zaskakujące może być dla zamawiającego ograniczenie możliwości objęcia ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych.