OD STYCZNIA WESZŁY W ŻYCIE

36

Od dnia 1 stycznia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Ra­dy Ministrów w sprawie kwot war­tości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 1735), a także Rozporządzenie Pre­zesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro (Dz.U. 1672).