Oferta przynosząca największe korzyści

43

Oferta najkorzystniejsza to taka, która przynosi największe korzyści. To, jaką ofertę uznamy za najkorzystniejszą zależy od tego, jakie korzyści cenimy najbardziej. Do wyboru oferty najkorzystniejszej prowadzi szereg decyzji zamawiającego, wykraczających poza same kryteria oceny ofert. Spójrzmy na ten proces szerzej i z dwóch różnych perspektyw: efektywnej i bezpiecznej.

 

Dariusz Koba