http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Określenie wartości zamówienia na roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej

75

mgr inż. Tomasz Pytkowski

Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

WPROWADZENIE

„Obyś żył w ciekawych czasach” – brzmi znane przysłowie, a konkretnie przekleństwo chińskiego pochodzenia (choć historycy spierają się co do jego pochodzenia). Na pewno jednak trzeba przyznać, że ostatnie lata w obliczaniu wartości robót budowlanych charakteryzują się dużą zmiennością nie tylko cen czynników produkcji, ale również brakiem równowagi rynkowej popytu i podaży. Wszyscy pamiętamy rynek wykonawcy w 2019 roku, następnie skutki pandemii covid-19 oraz ostatnio skutki wojny w Ukrainie. „Ciekawe czasy” będą w naszym przypadku synonimem zmienności, niepewności i zaskoczeń. Jak zatem w dynamicznej sytuacji rynkowej określić wartość zamówienia z należytą starannością?

 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ

Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 28 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. W komentarzu do Pzp autorzy wyjaśniają, co należy rozumieć pod pojęciem „należytej staranności”:

„Ustawodawca wymaga, aby wartość zamówienia ustalona została z należytą starannością. Pojęcie należytej staranności występuje w art. 355 § 1 Kc, w którym wskazano, że dłużnik zobowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, a należy- tą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • SPOSÓB USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE
  • FUNKCJA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  • WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx