http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Partnerstwo publiczno – prywatne w sektorze ochrony zdrowia

49

Formuła partnerstwa publiczno – prywatnego jest coraz bardziej powszechną, popularną, stosowaną i skuteczną metodą świadczenia usług publicznych na świecie. Istotną zaletą tej formuły jest wykorzystanie w tym celu potencjału finansowego i umiejętności kapitału prywatnego, przez co zwiększa się skuteczność i efektywność realizacji zadań publicznych. W Polsce rynek PPP dopiero się wykształca. Przez ostatnie trzy lata działania nowych przepisów Ustawy o Partnerstwie publiczno – prywatnym, która weszła w życie w lutym 2009 r., opublikowano 144 ogłoszenia o poszukiwaniu partnera prywatnego, z tego 24 zakończyły się podpisaniem umowy. Mimo tego Polska jest dopiero na początku drogi prowadzącej do szerokiego, odpowiedniego do potrzeb, zastosowania PPP. Korzystanie z formuły Partnerstwa publiczno – prywatnego przez służbę zdrowia daje nowe możliwości finansowania inwestycji. Dzięki wykorzystaniu PPP można odnotować m.in.: wyższą jakość usług, możliwość zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz większe środki publiczne na inne cele.  Analiza przedstawionych danych prowadzi do ogólnego wniosku, że partnerstwo publiczno – prywatne rozwija się w polskim sektorze ochrony zdrowia zbyt wolno. Należy zatem bardziej promować PPP jako instrument efektywnej realizacji zadań publicznych, gdyż odgrywa on ogromną rolę w rozwoju polskich inwestycji, dając szansę na lepszą przyszłość.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx