http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Planowane kontrole NIK

48

Administracja, w tym zwłaszcza samorządowa, będą głównym obszarem zainteresowania NIK w 2015 r. Inspektorzy sprawdzą m.in. korzystanie przez JST z usług i instrumentów finansowych, wykonywanie zadań oświatowych i finansowanie straży miejskich. W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowadzenie ponad 100 kontroli (bez kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r.), z czego 84 będzie realizowanych jako kontrole koordynowane (czyli realizowane z udziałem więcej niż jednej jednostki kontrolnej NIK), a 25 jako niekoordynowane. W dziale administracja publiczna zaplanowano 19 kontroli, co stanowi 17 proc. wszystkich kontroli ujętych w planie pracy NIK na 2015 r., w obszarze „zdrowie” 14 kontroli, (13 proc. wszystkich kontroli planowych), w obszarze „transport” 13 kontroli (12 proc. wszystkich kontroli planowych). Kontrole w wymienionych trzech działach stanowić będą 42 proc. wszystkich kontroli ujętych w Planie pracy NIK na 2015 r. Kontrolerzy przyjrzą się m.in. finansowaniu straży miejskich, dotacjom przyznawanym przez samorządy na zadania zlecone organizacjom pozarządowym, a także prowadzeniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w tym prowadzeniu publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
W III kwartale 2015 r. rozpocznie się kontrola korzystania przez JST z usług i instrumentów finansowych. Izba chce sprawdzić, czy samorządy robiły to w sposób zgodny z przepisami, gospodarny i bezpieczny, a ewidencja dokonanych operacji zapewniała wypełnianie zasady jawności finansów publicznych. Jak co roku NIK planuje też szereg kontroli dotyczących oświaty i edukacji. Z 2014 r. przechodzi kontrola wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pod koniec przyszłego roku inspektorzy Izby przyjrzą się Systemowi Informacji Oświatowej, a delegatura NIK w Białymstoku sprawdzi jak gminy wywiązują się z zadania zapewniania opieki przedszkolnej.  

Powiązane artykuły

 

źródło: mp/Serwis Samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx