Rynek zamówień publicznych w 1995 roku

35

Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 1995 r. nie podaje wartości zamówieniowego rynku, jednakże nieoficjalne szacunki, jakie wówczas prowadzono, wskazywały na kwotę bliską 7 mld. zł. W roku 1996 wartość ta osiągnęła 12 mld. zł., a w roku ubiegłym – przypomnijmy – 143,2 mld. zł. i zapewne taka, bądź zbliżona, będzie w roku bieżącym. Oznacza to, iż na przestrzeni minionych dwudziestu lat wartość rynku zamówień publicznych powiększyła się dwudziestokrotnie.