http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Poczta, zgromadzenie, sprostowanie i etykieta

47

Do Sejmu wpłynął właśnie projekt nowego prawa pocztowego. Ta ustawa ma wdrażać do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającą dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2008, s. 3, z późn. zm.). To kolejny krok w rozpoczętym w 1997 r. procesie stopniowej liberalizacji rynku usług pocztowych. Dyrektywa ustala zasady funkcjonowania rynku pocztowego po jego pełnym otwarciu na konkurencję. Zobowiązuje do zniesienia obszaru usług zastrzeżonego dla operatora powszechnego działającego w ramach nałożonego przez państwo obowiązku. Obszar zastrzeżony był podstawowym źródłem finansowania tego obowiązku, toteż jego zniesienie wymaga ustalenia przez państwo nowych zasad finansowania usług powszechnych. Dyrektywa rozszerza dotychczasowe regulacje o kwestie istotne dla konkurencyjnego rynku pocztowego. To obejmuje m.in. dostęp operatorów pocztowych do elementów infrastruktury pocztowej oraz obieg informacji niezbędnych do realizacji zadań organu regulacyjnego. Zasadniczy termin harmonizacji III dyrektywa określiła na 31 grudnia 2010 r., jedynie część państw członkowskich, w tym Polska, była uprawniona do przesunięcia terminu wdrożenia dyrektywy do dnia 31 grudnia 2012 roku. Termin ten się zbliża.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx