http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podstawowe zasady szacowania wartości przedmiotu zamówienia

827

Określenie przedmiotu zamówienia, a następnie oszacowanie jego wartości, to jedne z podstawowych czynności, które zamawiający podejmuje w fazie przygotowania  postępowania o zamówienie publiczne.

 

Dlaczego niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia?

 

Ustalenie wartości zamówienia determinuje przede wszystkim podjęcie przez zamawiającego decyzji o obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych do udzielenia danego zamówienia, bowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawę stosuje się do udzielania:

 • zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130000 złotych, przez zamawiających publicznych;
 • zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;
 • zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych;
 • zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6. (…)

 

Poza tym w artykule:

 • Kto odpowiada za prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia?
 • Czym jest wartość szacunkowa zamówienia?
 • Jak szacować wartość zamówienia na dostawy i usługi?
 • Usługi i dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu
 • Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane
 • Regulacje szczególne (art. 31 – 33 oraz 35 ust. 2 – 4)
 • Co jest zakazane
 • Podział zamówienia na części
 • Kiedy zamawiający szacuje wartość zamówienia?
 • Określanie wartości w złotówkach czy euro?
 • Obowiązki dokumentacyjne zamawiającego
 • Konkluzja

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx