Swoboda kształtowania OPZ na zestawy komputerowe

41

Zamówienia informatyczne należą do szczególnie złożonych i trudnych procedur, w których zamawiający na etapie przygotowania postępowania musi brać pod uwagę cel zamówienia w kontekście posiadanych zasobów, postępu technicznego, zakresu dostaw i usług oraz praw autorskich. Jednym z istotnych komponentów takiego przedmiotu zamówienia są zestawy komputerowe.

 

W marcu br. na portalu UZP opublikowane zostały uaktualnione i uzupełnione „Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”. Są one wynikiem prac specjalnej grupy roboczej,  w skład której wchodzili przedstawiciele niektórych branżowych zrzeszeń informatycznych i UZP. Opublikowany dokument został zaaprobowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, a Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zgłosiło do niego uwag.

 

Zamawiający otrzymali zatem uaktualnioną wersję Rekomendacji, ostatnio aktualizowanych w 2012r., która niewątpliwie będzie stanowić istotną pomoc w skomplikowanych postępowaniach na dostawy tych niezbędnych, zwłaszcza w covidowej rzeczywistości, elementów infrastruktury podmiotów, realizujących zadania publiczne.

 

Równocześnie trwają intensywne prace nad innymi zaleceniami Prezesa UZP, w tym dotyczącymi OPZ i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

 

  • Stosowane pojęcia
  • Konstruowanie OPZ – zastosowanie benchmarków
  • Problemy praktyczne wyboru testu
  • Dobór innych komponentów OPZ
  • Klauzule zakazane
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.