PODWYŻSZENIE PROGU OBOWIĄZYWANIA PZP

37

W dniu 7 lutego 2014 r. Sejm uchwalił nowelizację Prawa zamówień publicznych w zakresie pod­wyższenia progu stosowania usta­wy Pzp oraz wprowadzenia zmian uwzględniających specyfikę dzia­łalności naukowo-badawczej i kul­turalnej. Przepisy Prawa zamówień publicznych będą obowiązywały przy zamówieniach o wartości po­wyżej 30 tys. euro. Pełna informa­cja na ten temat w numerze.

Powiązane artykuły

Źródło: www.uzp.gov.pl