http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

83

System zamówień publicznych opiera się na takich mechanizmach procedur zakupowych, które mają gwarantować uczciwą konkurencję. Wynika to zarówno ze względów prawnych (zagwarantowanie obiektywnie niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych zainteresowanych wykonawców), jak również ze względów praktycznych (dążenie do składania w postępowaniach wielu konkurencyjnych ofert).

 

ISTOTA UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW

 

Wolna konkurencja w naturalny i legalny sposób doznaje ograniczeń w postaci dążenia do zapewnienia odpowiedniej jakości realizacji zamówień publicznych i tym właśnie przejawia się „uczciwość” konkurencji.

Oznacza to, iż odpowiednią jakość zamówień publicznych można osiągnąć poprzez ich realizację nie przez dowolnych wykonawców, a  tych dysponujących odpowiednimi uprawnieniami, potencjałem technicznym i zawodowym oraz znajdujących się w stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej. Pewnym kompromisem pomiędzy wysoką konkurencyjnością i odpowiednią jakością zamówień publicznych są mechanizmy łączenia we wspólnym przedsięwzięciu zamówienia publicznego potencjału kilku podmiotów; wspólne ubieganie się przez wykonawców o udzielnie zamówień publicznych w ramach konsorcjów, poleganie przez wykonawców na zasobach podmiotów trzecich, podwykonawstwo.

Prawodawca pozwala na łączenie lub wykorzystanie potencjałów podmiotów innych niż wykonawca, ale w takim zakresie i w taki sposób, który wykaże realność ich wykorzystania przez wykonawcę. Wykonawca bowiem, czy to poprzez zasoby własne, czy też zasoby innych podmiotów, musi dać zamawiającemu rękojmię należytego wykonania zamówienia.

W przypadku polegania przez wykonawców na zasobach podmiotów trzecich (dalej: ZPT) rodzaje udostępnionych zasobów wynikają z postawionych warunków udziału w postępowaniu. Dany rodzaj potencjału w naturalny sposób warunkuje zakres możliwości jego udostępnienia dla wykonawcy, tak, aby udostępnienie nie było fikcyjne, jedynie w celu obejścia stosowania przepisów ustawy i uzyskania zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WARUNKI UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW
  • DOKUMENTOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx