http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jak poprawnie polegać na zasobach podmiotów trzecich

171

Przepisy Prawa zamówień publicznych dopuszczają możliwość powoływania się wykonawcy na zasoby innego podmiotu w zakresie jego zdolności technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełnienia określonych w postępowaniu warunków udziału lub kryteriów selekcji. Korzystanie z tego uprawnienia, dla swojej skuteczności obwarowane jest określonymi wymogami, którym muszą sprostać tak wykonawca, jak i podmiot, na którego zasoby się powołuje.

 

Cel angażowania przez wykonawcę zasobów innych podmiotów

 

Co do zasady, wykonawca decyduje się powołać na zasoby podmiotu trzeciego w postępowaniu z uwagi na splot dwóch okoliczności:

  • zamawiający wymaga od wykonawców wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej w toczącym się postępowaniu;
  • wykonawca samodzielnie nie posiada zasobów pozwalających na przyjęcie, że spełnia postawione warunki, lub jego zasoby mogą być niewystarczające do dopuszczenia go do kolejnego etapu postępowania po zastosowaniu kryteriów selekcji.

Alternatywnie w takiej sytuacji wykonawca może jedynie w ogóle odstąpić od udziału w takim postępowaniu (skoro i tak jego oferta zostanie odrzucona, jeśli nie wykaże spełnienia warunków), bądź zawiązać konsorcjum z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy posiadają wymagane zasoby (co oznacza, że taki wykonawca będzie realizował wtedy jedynie część a nie całość zamówienia – odpowiednio do swojego potencjału). (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • Ograniczenia w zakresie udostępniania potencjału
  • Kiedy i jak sygnalizować powoływanie się na cudze zasoby
  • Realność udostępnienia zasobów i weryfikacja podmiotu trzeciego
  • Kiedy pojawią się problemy
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx