Polska Konferedracja Pracodawców Prywatnych Lewiatan o „Propozycjach zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych”

52

Urząd Zamówien Publicznych w lutym br. przedstawił „Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych”. W toku wypracowywania stanowiska przez członków Lewiatana cieszyły się one dużym zainteresowaniem i zostały wnikliwie przeanalizowane. Ich generalna ocena jest pozytywna. Dobrze przyjęta została rezygnacja z zatrzymania wadium z powodu nieuzupełnienia dokumentów oraz propozycje zmian dotyczących trybu składania dokumentów. Rozczarowuje, że w przedłożonym dokumencie nie proponuje się zmian przepisów dotyczących wykluczenia z postępownia z powodu wyrządzenia szkody zamawiającemu oraz odstąpienia przez zamawiającego od umowy.