RAPORT Z DZIAŁALNOSĆI CBA ZA 2011 ROK

45

Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało coroczne sprawozdanie o wynikach zE swojej działalności w 2011 roku. Jak czytamy w raporcie, Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2011 roku skupiło swoją aktywność na przeciwdziałaniu zagrożeniom dla kluczowych zamówień publicznych, procesów prywatyzacyjnych oraz realizacji programów rządowych, w szczególności objętych „tarczą antykorupcyjną”. Zadania Biura w tym zakresie zostały rozszerzone o osłonę projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury energetycznej. Osłoną objęto także wykorzystywanie środków unijnych oraz realizację Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Z raportu wynika, iż znacząco wzrosła liczba prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz przedstawionych zarzutów. Zwiększyła się również wartość zabezpieczonego mienia. Przykładem procesowych efektów prowadzonych działań może być przedstawienie zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której ujawniono największą jak do tej pory wykrytą w Polsce łapówkę (1,5 mln złotych).

Powiązane artykuły

Źródło: www.cba.gov.pl