http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polski rynek zamówień publicznych w pierwszym półroczu 2022 roku

75

W pierwszym półroczu bieżącego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 228.272 ogłoszenia.

Opublikowano między innymi:

  • 238 ogłoszeń o zamówieniu, co stanowi 27,70% opublikowanych ogłoszeń,
  • 779 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy (0,78%),
  • 048 ogłoszeń o wyniku postępowania, w tym o udzielonych zamówieniach (28,50%),
  • 23 ogłoszenia o konkursie (0,01%),
  • 551 ogłoszeń o zmianie umowy (2,43%),
  • 397 ogłoszeń o wykonaniu umowy (20,33%),
  • 642 planów postępowań (4,22%).

 

Łączna liczba ogłoszeń opublikowanych w 2022 roku jest większa o 179,77% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2021 (126.981opublikowanych ogłoszeń).

 – „Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach (2020 – 2022)”

 

W roku bieżącym liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu jest o około 156,58% większa w stosunku do tego samego okresu roku 2021 (40.388 ogłoszeń). Stanowią one 27,70% wszystkich opublikowanych ogłoszeń.

W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (41,29%), a następnie na dostawy (31,87%) i usługi (26,84%). Większość z 63.238 postępowań prowadzonych było w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) – 54.944 ogłoszenia (86,88%). Pozostałe stosowane tryby to: podstawowy z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2) – 8.271 ogłoszeń (13,08%), podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3) – 14 ogłoszeń (0,02%) oraz partnerstwo innowacyjne (art. 297) – 9 ogłoszeń (0,02%).

– „Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (2020 – 2022)”

 

Od początku 2022 roku opublikowano 65.048 ogłoszeń o wyniku postępowania (o udzielonych zamówieniach). W analogicznym okresie roku 2021 opublikowano 52.749 takich ogłoszeń.

 

– „Liczba opublikowanych ogłoszeń o wyniku postępowania (2020 – 2022)”

 

W przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w poprzednio obowiązującym Pzp większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego (49,13%), następnie zamówienia z wolnej ręki (36,46%), zapytania o cenę (13,89%), przetargu ograniczonego (0,17%), negocjacji z ogłoszeniem (0,17%). Negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego oraz licytacji elektronicznej nie zastosowano ani razu.

W przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w nowym Pzp większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1). Szczegółowa struktura trybów przedstawia się następująco:

 

 

Opr. na podst.

Informacji o polskim rynku

zamówień publicznych w 2022 roku

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx