http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Budowanie klauzuli zmiany umowy według metody szczegółowej oraz koszykowej

83

Przy budowaniu klauzuli waloryzacyjnej nie zawsze wybór metody uproszczonej jest najwłaściwszy. Gdy przedmiot zamówienia składa się z kilku odmiennych rodzajowo części, takich jak np. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowa i utrzymanie obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa i nadzór autorski, stosowanie jednego wskaźnika zmian cen jest nieuzasadnione i nie ma podstaw ekonomicznych.

Podobny problem może dotyczyć umów, których przedmiotem są roboty budowlane, w takim przypadku podział przedmiotu zamówienia będzie się odnosił odmiennie do waloryzowanych różnych obiektów budowlanych, elementów scalonych w tych obiektach budowlanych, rodzajów robót lub nawet pozycji w kosztorysie ofertowym w przypadku umów z wynagrodzeniem kosztorysowym. Im niższy poziom scalenia, tym formuła arytmetyczna jest bardziej skomplikowana i pracochłonna przy jej zastosowaniu, ale dokładniej odzwierciedla zmiany rynkowe. (…)

Poza tym w artykule:

  • BUDOWANIE KLAUZULI WEDŁUG METODY SZCZEGÓŁOWEJ

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx