http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – warunki fakultatywne

66

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawową gwarancję udziału w nim wiarygodnych wykonawców. Ustawodawca nakazał wnikliwie badać ich spełnianie w zakresie okoliczności dotyczących obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia wykonawców.

W tym artykule zajmiemy się spełnianiem warunków podmiotowych, dotyczących fakultatywnych przesłanek wykluczenia – zalegania z podatkami i opłatami na ubezpieczenie społeczne

Warunki udziału w postępowaniu są niezbędne dla dokonania pierwszego etapu czynności wyboru najlepszego wykonawcy spośród grupy wykonawców spełniających zarówno obligatoryjne (ustawowe), jak i wybrane z grupy fakultatywnych przesłanki wykluczenia, czyli wskazane przez zamawiającego z listy zawartej w art. 109 ustawy, dotyczącej dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

 

Fakultatywne podstawy wykluczenia

Podstawową grupą warunków udziału w postępowaniu są okoliczności, których zaistnienie w stosunku do wykonawców powoduje konieczność wykluczenia ich z postępowania. Są to podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 i 109 ustawy. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zakres żądania dokumentów
  • Podstawy wykluczenia wykonawców
  • Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej
  • Konkluzja

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx