Postępowanie kontrolne przed Najwyższą Izbą Kontroli po nowelizacji ustawy o NIK

50

W najbliższym okresie czeka nas swego rodzaju dualizm postępowania kontrolnego, co może utrudnić zamawiającym bronienie swoich praw przed NIK. Swoiste „podzielenie” procedur kontrolnych jest skutkiem wejścia w życia ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Zgodnie z art. 15 w zakresie postępowania kontrolnego zacznie ona obowiązywać w terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia (co najprawdopodobniej nastąpi w połowie roku przyszłego), natomiast wedle art. 2 do postępowań kontrolnych stosuje się przepisy dotychczasowe.