Zamówienia publiczne w świetle teorii kontraktu

28

Częstotliwość należy postrzegać jako częstość zawierania danych transakcji, czyli inaczej mówiąc powtarzalność. W praktyce zamówień publicznych można wyznaczyć takie kontrakty, które powtarzają się systematycznie (często), jak również sporadycznie lub wręcz jednorazowo. Dostawa materiałów biurowych może stanowić przykład zamówienia powtarzającego się cyklicznie i na dodatek bardzo zestandaryzowanego. Z kolei wykonanie projektu i budowy mostu w konkretnym terenie stanowi zamówienie o charakterze niepowtarzalnym.