Postępowanie odwoławcze– kilka uwag i postulatów zmian

25

Jan Roliński

 

Regulacje postępowania odwoławczego stanowią niewątpliwie kluczowy obszar systemu prawa zamówień publicznych, ponieważ ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również ograniczenie zamawiających w nadużywaniu ich uprzywilejowanej pozycji. Jednocześnie nieskuteczność środków ochrony prawnej powstrzymuje wykonawców od udziału w procedurach zakupowych.