Zamówienie z wolnej ręki po unieważnieniu postępowania. Przesłanie kopii odwołania zamawiającemu. Wadium wniesione w pieniądzu

32

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

 

 

  • Zamówienie z wolnej ręki po unieważnieniu postępowania
  • Wadium wniesione w pieniądzu
  • Przesłanie kopii odwołania zamawiającemu

 

Na pytania Czytelników odpowiada Adrian Bura, radca prawny w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.