http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Cyberbezpieczeństwo a zamówienia publiczne

76

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Cyberbezpieczeństwo a zamówienia publiczne

Przygotowując zamówienia z zakresu cyberbezpieczeństwa zamawiający próbują znaleźć równowagę pomiędzy ochroną informacji wrażliwych, dotyczących zwłaszcza ich organizacji, infrastruktury oraz systemów IT, a podstawowymi zasadami Prawa zamówień publicznych – zwłaszcza zasadą równości i jawności.

W niektórych przypadkach, osiągnięcie takiej równowagi nie jest jednak możliwe, gdyż wymagałoby ujawnienia poufnych danych, których nieuprawnione wykorzystanie mogłoby spowodować szkody znacznie wykraczające poza sytuację zamawiającego. W takich wypadkach, można rozważyć skorzystanie z wyłączenia stosowania Prawa zamówień publicznych[1] na podstawie art. 4 pkt. 5.

Joanna Jastrząb


[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx