http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PROJEKT USTAWY REGULUJĄCEJ PRACĘ ZDALNĄ

36

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy regulującej pracę zdalną. Zakłada on wypłacanie przez pracodawców ryczałtu pokrywającego koszty pracy w domu. Obecnie podstawą do świadczenia pracy z domu są przepisy tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r. Zgodnie z nimi, przedsiębiorcy mogą kierować pracowników do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii oraz do trzech miesięcy po ich odwołaniu. Proponowana ustawa w dużej mierze podtrzyma obecnie obowiązujące rozwiązania z ustawy covidowej, które są dobrze oceniane przez pracodawców i pracowników. „W przypadku systemowego utrzymania możliwości pracy zdalnej – bo dziś odbywa się to na mocy ustawy covidowej – pracodawcy będą płacili pracownikom określony ryczałt, pokrywający koszty, jakie pracownik ponosi za pracę w swoim domu” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że to rozwiązanie jest uzgodnione z pracodawcami i w pełni dla nich satysfakcjonujące.

 

źródło: www.samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx