WYRÓWNANIE POZYCJI STRON UMOWY

45

W Repozytorium Dokumentów dotyczących nowego Prawa zamówień publicznych na stronie internetowej UZP opublikowany został materiał poświęcony problemowi partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy. Dokument koncentruje się na zmianach, jakie nastąpiły wraz z wejściem w życie nowego Pzp, a które dotyczą większego zrównoważenia pozycji stron kontraktu publicznego oraz bardziej partnerskich relacji.

 

źródło: www.uzp.gov.pl