PROJEKT ZMIAN W ZAKRESIE KRYTERIUM CENY

45

W dniu 7 maja 2013 roku Komisja Gospodarki przeprowadziła pierwsze czytanie kolejnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1226). „Celem projektowanej regulacji jest stworzenie dodatkowych gwarancji służących zapewnieniu, że zamówienia publiczne będą powierzane tym podmiotom, w stosunku do których można mieć zaufanie, że wykonują dane zamówienie terminowo oraz zgodnie z oczekiwanymi przez zamawiającego standardami odnoszącymi się do jakości realizacji zleconego zamówienia” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Taka zmiana ograniczałaby stosowanie kryterium najniższej ceny jako wyłącznego kryterium oceny złożonych ofert. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania skierowała projekt ustawy do powołanej w dniu 4 kwietnia br. podkomisji nadzwyczajnej, na czele której stanął poseł Adam Szejnfeld (PO).

Powiązane artykuły

Źródło: Sejm RP