Projekty procedowane w Sejmie

46

Jak informowaliśmy wcześniej, w Sejmie trwają prace Podkomisji Nadzwyczajnej nad zmianami ustawy, wynikającymi z siedmiu zgłoszonych projektów nowelizacji. W pierwszych pięciumiesiącach tego roku procedowano nad poprawkami do rządowego i poselskiego projektu zmian.

Powiązane artykuły

Przypomnijmy, że Podkomisja Nadzwyczajna pracuje pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda (PO). W jej skład wchodzą ponadto posłowie: Adam Abramowicz(PiS), Jan Cedzyński(TR), Piotr Cieśliński (PO), Krzysztof Gadowski  (PO), Małgorzata Janyska (PO),Antoni Mężydło (PO).