PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE CPK

50

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosiła przetarg na roboty przygotowawcze na terenie Portu Solidarność. Według firmy to kluczowe działania dla budowy lotniska, a pierwsze prace mają rozpocząć się w 2023 r. W tym roku zostanie wybrany projektant generalny portu lotniczego. Wartość zadań oszacowano na 1,7 mld zł. W postępowaniu  zostanie wyłonionych maksymalnie ośmiu wykonawców, którzy będą realizować zlecone przez CPK zadania w ramach uproszczonego trybu postępowań wykonawczych. Roboty będą dotyczyć takich działań, jak niwelacja gruntu, zagospodarowanie terenu budowy, realizacja obiektów tymczasowych, rozbiórek, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji, a także innych prac niewymagających opracowania projektu architektoniczno-budowlanego. Chętni mogli składać oferty do 24 stycznia 2022 r. Ten przetarg, a docelowo umowa ramowa na prace budowlane, to kolejny krok, który przybliża nas do wbicia pierwszej łopaty w 2023 r. Liczymy na zainteresowanie największych firm budowlanych z doświadczeniem przy znaczących projektach infrastrukturalnych – mówi prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

 

źródło: www.inzynieria.com